Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Chân Nguyên Hộ Thể

23-11-23 10:10:27

Bổn Trang thân mời quý đồng đạo theo dõi bài hướng dẫn chi tiết sau đây để tìm hiểu về tính năng Chân Nguyên.

Ngưng tụ Chân Nguyên

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Chân Nguyên được ngưng tụ từ Bạn Đồng Hành cấp 01 và phải có năng lực ngưng tụ Chân Nguyên.
 • Nếu số lượng kỹ năng của Bạn Đồng Hành càng nhiều, thì sau khi ngưng tụ, trị số các tư chất thuộc tính ban đầu của Chân Nguyên càng cao.
 • Sau khi ngưng tụ Chân Nguyên thì Bạn Đồng Hành sẽ biến mất.

Phân loại Chân Nguyên

Có 02 loại Chân Nguyên:

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Chân Nguyên khóa (đã trang bị lên nhân vật, hay còn gọi là Chân Nguyên hộ thể).
 • Có thể luyện hóa nâng cao tư chất thuộc tính.

Kiếm Thế

 • Chân Nguyên không khóa (chưa trang bị lên nhân vật).
 • Có thể luyện hóa nâng cao tư chất thuộc tính.
 • Dùng để luyện hóa những Chân Nguyên khác.

Nâng cấp Chân Nguyên

Sau quá trình ngưng tụ, Chân Nguyên có đẳng cấp 01. Để nâng cấp Chân Nguyên (tối đa 120 cấp) cần điểm kinh nghiệm Chân Nguyên. Thu thập điểm kinh nghiệm Chân Nguyên với 02 hình thức sau:

Tham gia hoạt động nhận kinh nghiệm Chân Nguyên

Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên khi hoàn thành các tính năng trong game sẽ nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên.

Tính năng Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Tham gia các tính năng sau sẽ nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên:
  • Truy Nã.
  • Tống Kim.
  • Tiêu Dao Cốc.
  • Quân Doanh (chính tuyến, hằng ngày).
  • 01 lượt Thương Hội (40 nhiệm vụ).
 • Khi nhân vật tham gia các tính năng sẽ tự động nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên, và được lưu dưới hình thức kinh nghiệm luyện tập.
 • Trong giao diện Tu luyện sẽ hiển thị số kinh nghiệm mà nhân vật lưu trữ được, nhấp chọn Chuyển đổi kinh nghiệm sẽ mở giao diện nâng cấp Chân Nguyên, cùng lúc có thể nâng cấp cho 05 Chân Nguyên.
 • Khi Chân Nguyên hộ thể đã đạt cấp độ tối đa (120 cấp) sẽ không nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên.
Sử dụng đạo cụ nhận kinh nghiệm Chân Nguyên
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Dùng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành nhận kinh nghiệm nâng cấp Chân Nguyên.
 • Điểm kinh nghiệm Chân Nguyên thu được từ việc sử dụng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành được lưu dưới hình thức kinh nghiệm luyện tập.
 • Không hạn chế số lần dùng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành. Trong đó 10 quyển đầu tiên sẽ cho lượng kinh nghiệm Chân Nguyên cao nhất. Từ quyển 11 trở đi sẽ nhận được lượng kinh nghiệm Chân Nguyên thấp hơn.
Chuyển kinh nghiệm của nhân vật thành kinh nghiệm Chân Nguyên
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kinh nghiệm của nhân vật có thể dùng để chuyển hóa thành kinh nghiệm nâng cấp chân nguyên.

Kiếm Thế

Nhấp vào nút “Chuyển exp” sẽ xuất hiện giao diện nhập thời gian luyện tập Chân Nguyên.

Kiếm Thế

Căn cứ theo số lượng thời gian mà nhân vật đã nhập, hệ thống sẽ tính ra được tổng số kinh nghiệm của nhân vật bị tổn thất khi chuyển thành kinh nghiệm Chân Nguyên.

Kiếm Thế

Sau khi xác nhận chuyển kinh nghiệm, hệ thống sẽ khấu trừ kinh nghiệm tương ứng của nhân vật.

 

Kiếm Thế

Sau đó nhân vật có thể sử dụng kinh nghiệm luyện tập để nâng cấp Chân Nguyên.

Luyện hóa Chân Nguyên

Mỗi loại Chân Nguyên có 4 dòng tư chất thuộc tính khác nhau (Xem chi tiết tại đây). Có thể nâng cấp tư chất thuộc tính Chân Nguyên thông qua luyện hóa Chân Nguyên.

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Sau khi Chân Nguyên đạt cấp độ tối đa (120 cấp), nhân sĩ có thể tiến hành luyện hóa bất kỳ một dòng tư chất thuộc tính nào chưa đạt cấp độ tối đa (tối đa 10 sao, không hạn chế số lần luyện hóa).
 • Có thể luyện hóa Chân Nguyên khóa và Chân Nguyên không khóa.

Kiếm Thế

Giao diện luyện hóa Chân Nguyên.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Để luyện hóa Chân Nguyên cần 01 Chân Nguyên khác (không khóa, không giới hạn cấp độ) cùng một số Bạc nhất định.
 • Chân Nguyên dùng để luyện hóa có dòng tư chất thuộc tính tương ứng và không thấp hơn Chân Nguyên cần luyện hóa.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Sau khi luyện hóa, Chân Nguyên dùng để luyện hóa sẽ biến mất.
 • Chân Nguyên sau khi luyện hóa thành công sẽ bị giảm cấp.

Khóa và mở khóa Chân Nguyên

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Để tăng tính bảo mật, các Chân Nguyên không khóa có thể xin khóa thông qua giao diện chính của Chân Nguyên.

Kiếm Thế

 • Chân Nguyên sau khi khóa có thể tiến hành xin mở khóa để giao dịch.
 • Có thể tiến hành mở khóa Chân Nguyên sau 72 giờ kể từ khi xin mở khóa.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Sau thời gian xin mở khóa, nhân vật có thể tiến hành mở khóa Chân Nguyên ở giao diện chính.

Kiếm Thế

Mở khóa tối đa 05 Chân Nguyên/ lần.

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook