Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tích lũy nạp Vàng | Hướng dẫn nạp Vàng

23-11-23 08:26:49

Hướng dẫn Nạp Thẻ

Chỉ có thể nạp thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng hoặc Chuyển Khoản Ví MoMo.

Liên hệ với người điều hành thông qua >>> FaceBook (FanPage) <<< để nạp đồng.

 

 

Mốc tích lũy và phần thưởng

Tổng tích lũy Phần thưởng
100.000VNĐ Chi Nhẫn Đồng Hành (24)
Hộ Giáp Đồng Hành (24)
5 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
25 Thần Sa Dẫn (4)
Văn Sức 15
Tín Vật 15
20 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
200.000VNĐ Chi Giới Đồng Hành (24)
Hộ Thần Phù Đồng Hành (24)
Hộ Uyển Đồng Hành (25)
5 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
50 Thần Sa Dẫn (4)
Chân Hỏa 15
Hộ Pháp 15
40 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
500.000VNĐ Hộ Thần Phù Đồng Hành (25)
5 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
75 Thần Sa Dẫn (4)
Văn Sức 16
Tín Vật 16
40 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
1.000.000VNĐ Chi Giới Đồng Hành (25)
Niệm Thổ Ấn Chương
10 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
100 Thần Sa Dẫn (4)
10 Thần Sa Dẫn (5)
Chân Hỏa 16
Hộ Pháp 16
50 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
1.500.000VNĐ Hộ Giáp Đồng Hành (25)
Niệm Thổ Chân Kinh (Quyển Nội, Ngoại)
Ấn Tín Quốc Công
15 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
125 Thần Sa Dẫn (4)
20 Thần Sa Dẫn (5)
50 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
2.000.000VNĐ Chi Giới Đồng Hành (25)
Tri Bạch Ấn Chương
20 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
150 Thần Sa Dẫn (4)
30 Thần Sa Dẫn (5)
50 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
2.500.000VNĐ Liên Đồng Hành (25)
Tri Bạch Chân Kinh (Quyển Nội, Ngoại)
25 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
175 Thần Sa Dẫn (4)
40 Thần Sa Dẫn (5)
50 Sách kinh nghiệm Đồng Hành
3.000.000VNĐ Đai Lưng Đồng Hành (25)
Kim Trạch Chi Ấn
Sắc Phong Toàn Thư Kim Trục
25 Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa
175 Thần Sa Dẫn (4)
40 Thần Sa Dẫn (5)
50 Sách kinh nghiệm Đồng Hành

 

Chú ý: Các mốc nạp mỗi mốc có thể nhận tối đa 3 lần (Tức mỗi mốc đều có mốc mở rộng phần thưởng là Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa và Thần Sa Dẫn (4,5).

Chú thích vật phẩm: Mông Trần Bảo Thạch Thiên Địa sử dụng có thể ngẫu nhiên nhận được Bảo Thạch cấp Lv3-7.

Hãy liên hệ FanPage nếu bạn không hiểu nội dung bài viết >>> FaceBook (FanPage) <<<

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook